Tuesday, April 1, 2008

Efektivni vrednosti

Merenjeto na vrednostite na naizmenicnite strui e dosta tesko,bidejki promenite na vrednostite na naponot i jacinata na strujata se slucuvaat dosta brgu.Ovie promeni ne mozat da se sledat so ampermetar i voltmetar.Jacinata na prava postojana struja koja za ednakov vremenski interval osloboduva isto kolicestvo toplina kako i naizmenicnata ja opredeluva efektivnata vrednost na naizmenicnata sruja.Efektivnata vrednost e povisoka od srednata vrednost na najmalata i najgolemata apsolutna vrednost na momentalnata jacina na strujata.Toa e posledica na sinusniot karakter na naizmenicnata struja koja vo tek na 1/3 od periodot ima vrednosti pomali od Im/2,a vo tek na 2/3 od periodot ima vrednost pogolema od Im/2 .

11 comments:

Dime_16 said...

Coci bravo za temava perfekt e napisano se od A do Sh fizika treba 10 da imas a ne 5 se naj naj PozZ

Jovana said...

* Јачината на права постојана струја која за еднаков временски интервал ослободува исто количество топлина како и наизменичната ја определува ефективна врдност на наизменична струја.
* Преку топлинското дејство се определува ефективната вредност на јачината на струјата.
* Ефективните вредности се поголеми од средната вредност на минималнаа и максималната вредност, а помала од максималната.
* Ефективната вредност на наизменичната струја претставува 7/10 од амплитудната вредност на наизменичната струја.

olgica said...

Jaчината на права постојана струја која за еднаков временски интервал ослободува исто количество топлина како и наизменичната ја определува ефективната вредност на наизменичната струја
-количеството топлина што се ослободува е дадено со Џул-Ленцовиот закон
-Ефективната вредност на наизменичната струја е 7/10 од амплитудната вредност на наизменичната струја.

Bilence 2-6 said...

*Jacinata na prava postojana struja koja za ednakov vremenski interval osloboduva isto kolicestvo toplina kako i naizmenicnata ja opredeluva efektivna vrednost na naizmenicnata struja
*Preku toplinskoto dejstvo se opredeluva efektivnata vrednost na jacinata na strujata

GraSieLLa said...

So Dzul-Lencoviot zakon ni e pretstaven i periodot vo cij tek e oslobodeno kolicestvo toplina,pri protekuvanje na prava postojana struja, a istoto e opredeleno so jacinata na strujata i termogeniot otpor na toj del od strujnoto kolo

sanjicka said...

Preku toplinskoto dejstvo se opredeluva efektivnata vrednost na jacinata na strujata
jacinata na prava postojana struja koza za ednakov vremenski interval od osloboduva isto kolicestvo toplina kako i naizmenicnata ja opredeluva efektivnata vrednost na naizmenicnata struja

nadica2-6 said...

-Jacinata na prava postojana struja koja za ednakov vremenski interval osloboduva isto kolicestvo toplina kako i naizmenicnata struja ja oprdeluva efektivna vrednost na naizmenicna struja.
-Efektivnata vrednost na naizmenicnata struja pretstavuva 7/10 od amplitudnata vrednost n naizmenicnata struja.

ivana said...

*Јачината на права постојана струја која за еднаков временски интервал ослободува исто количество топлина како и наизменичната ја определува ефективна вредност на наизменична струја.

slavceII-6 said...

Ефективните вредности се поголеми од средната вредност на минималнаа и максималната вредност, а помала од максималната
Jaчината на права постојана струја која за еднаков временски интервал ослободува исто количество топлина како и наизменичната ја определува ефективната вредност на наизменичната струја

Viki_Viktorija said...

# Uredite so cija pomos vrz princip na magnetna indukcija se obezbeduva potencijalna razlika na kraevite na provodnikot se vikaat elektricni generatori.
# Jacinata na prava postojana struja koja za ednakov vremenski interval osloboduva isto kolicestvo toplina kako i naizmenicnata ja opredeluva efektivnata vrednost na naizmenicnata struja.

moni12 said...

- Јачината на права постојана струја која за еднаков временски интервал ослободува исто количество топлина како и наизменичната ја определува ефективна врдност на наизменична струја.
--количеството топлина што се ослободува е дадено со Џул-Ленцовиот закон
-Ефективната вредност на наизменичната струја е 7/10 од амплитудната вредност на наизменичната струја.